Nhiều người cho rằng nhân cách của một người phải chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài và dần dần được hình thành bởi sự giáo dục của gia đình. Nhưng trên thực tế, nhóm máu của một người cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách và khả năng của một người ở mức độ nhất định.

Trong công việc, mỗi nhóm máu đều có những nguyên tắc và phong cách riêng khi thực hiện nhiệm vụ. Một số người làm việc một cách nghiêm túc, chăm chỉ nhưng một số khác lại làm việc tùy tiện, chỉ dừng ở mức đáp ứng những yêu cầu tối thiểu, không cố gắng hay cống hiến hết mình trong công việc.

Hãy cùng xem phong cách làm việc của từng nhóm máu A - B - AB - O như thế nào nhé!