Sinh hoạt học thuật về kết cấu thép

Khoa Xây dựng – Kiến trúc trường Đại học Đại Nam với mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành người kỹ sư toàn diện: có phẩm chất chính trị và đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe, có khả năng làm việc tập thể, có trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn xây dựng đề ra. Vì lẽ đó, ngoài những giờ lên lớp chính khóa, Khoa còn tổ chức những buổi sinh hoạt học thuật ngoại khóa với sự trình bày của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.