Nhà Máy Bia Heineken Tiền Giang

Tên dự án: Nhà máy bia Heineken Tiền Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Tiền Giang

Quy mô: Sửa chữa cải tạo lối người đi bộ, thay tôn cũ mái và vách các xưởng trong nhà máy

Địa điểm: KCN Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Nội dung:  Kết cấu thép.

Khởi công: Tháng 11 năm 2016

Hoàn Thành: Tháng 02 năm 2017

Giá trị hợp đồng: 450.000.000 đồng

Giá trị thực hiện: 423.000.000 đồng