Dự án đã làm

Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên

Chủ đầu tư: CTY CP ABC

Địa chỉ: Quận 7

Giá trị: 425.000.000

Thực hiện: Hạng mục phụ

Hinh Hinh Hinh Hinh Hinh
Hinh
Hinh
Hinh
Hinh
Hinh

BBQ Thành Thái