• image

HỢP ĐỒNG VÀ HÓA ĐƠN

Doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HƯNG
Mã số thuế 0 3 1 2 6 6 0 8 9 0
Địa chỉ 637/10/33/30P Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. HCM
Điện thoại 0942 844 349
Thư điện tử namhungcorp@gmail.com
Đại diện Ông, Huỳnh Mười
Chức vụ Giám đốc

TÀI KHOẢN