IntelERP - Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng website, các khâu nhập liệu được thực hiện một lần và được kiểm duyệt bởi các cá nhân được phân công. Hệ thống giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả từ khâu lập báo giá đến khi hoàn thành dự án và kết thúc bảo hành. Hiện nay hệ thống đang vào giai đoạn chạy thử và hoàn thiện, dự kiến đến giữa năm 2018 sẽ cung cấp đến người dùng. Các thông tin chi tiết về hệ thống các bạn vui lòng tham khảo ở website: http://intelerp.com/