Công ty TNHH Thiết Kế - Xây dựng Miền Nam

Nội dung cộng tác

Công ty TNHH Thiết Kế - Xây dựng Miền Nam là nhà thầu chính, chúng tôi phối hợp với đơn vị này để hoàn thành các hạng mục về kim loại: Kết cấu thép nặng, cửa lan can thép các loại.

Dự án tiêu biểu đã tham gia

- Nhà hàng BBQ Thành Thái, Quận 10, TP. HCM;

- Nhà xường Petrosevco, Huyện Trản Bom, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Trở về