• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Mô tả chung

Kho hàng tổng công ty Petrosetco, Đồng Nai

Chi tiết dự án

Khách hàng Petrosetco Đồng Nai
Khởi công 05-02-2018
Hoàn thành 20-05-2018
Giá trị 975.500.000 đ
Địa chỉ Trảng Bom, Đồng Nai
Loại dự án CÔNG NGHIỆP

Bạn đang kiếm nhà thầu phù hợp cho dự án của mình ?