• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Mô tả chung

Nhà xe máy Scavi - Huế

Chi tiết dự án

Khách hàng Scavi - Huế
Khởi công 10-08-2019
Hoàn thành 10-10-2019
Giá trị 2.315.125.000 đ
Địa chỉ Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại dự án CÔNG NGHIỆP

Bạn đang kiếm nhà thầu phù hợp cho dự án của mình ?