• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Mô tả chung

Làm khung sắt, Ốp nhôm chp pergula mái tòa nhà Lexington Residence

Chi tiết dự án

Khách hàng Lexington Residence
Khởi công 15-08-2017
Hoàn thành 23-09-2017
Giá trị 345.000.000 đ
Địa chỉ Lexington Residence, Quận 2, TP. HCM
Loại dự án DÂN DỤNG

Bạn đang kiếm nhà thầu phù hợp cho dự án của mình ?