• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Mô tả chung

Khung kết ấu thép, sàn Decking, trang trí sân ngoài bằng tổ hợp thép, mái bạc

Chi tiết dự án

Khách hàng Ông Nguyễn Lâm Tới
Khởi công 15-04-2017
Hoàn thành 21-09-2017
Giá trị 2.150.050.000 đ
Địa chỉ Gò Dưa, Thủ Đức, TP. HCM
Loại dự án DỊCH VỤ

Bạn đang kiếm nhà thầu phù hợp cho dự án của mình ?