• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Giới thiệu

Gia công lắp dựng kết cấu thép nhà tiền chế: Nhà kho, nhà xưởng. Gia công cấu kiện phức tạo theo bản vẽ của kỹ sư thiết kế từ tổ hợp các loại thép khác nhau.

Phạm vi

Hạng mục kim loại trong dự án, từ bulong neo vào kết cấu xây dựng, đến sản suất, sơn, lắp dựng khung dầm, lợp mái, làm máng xối, xử lý giáp mí giữa các hạng mục.

Chi tiết

Khảo sát, Thiết kế bản vẽ, kiểm tra bản vẽ. Lập bản vẽ triển khi thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hàn, cắt thép, tổ hợp thép thành cấu kiện, sơn cấu kiện. Đóng gói, vận chuyển và lắp dựng kết cấu thép. Lắp dựng xà gồ, lợp tôn, thi công các phụ kiện: Diềm, máng xối, ống thoát nước mái.

Chất lượng

Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, tạo ra sản phẩm làm hài lòng khách hàng, đảm bảo kỹ thuật quy chuẩn tương ứng.

An toàn

Có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc tốt cho từng nhân viên tham gia dự án.

Hiệu quả

Tập trung nguồn lực cho sản phẩm, tạo ra sản phẩm phù hợp với chi phí thấp nhất, giảm chi phí không cần thiết bằng ứng dụng công nghệ mới.