• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Giới thiệu

Gia công lắp dựng sản phẩm sắt mỹ thuật: Lan can, khung bảo vệ, bàn ghế.... Cấu kiện phức tạo, cầu kì theo bản vẽ của kiến trúc sư thiết kế.

Phạm vi

Cung cấp vật tư, tạo dáng các chi tiết trang trí, tổ hợp thành cấu kiện, sơn cấu kiện, lắp dựng, bảo quản và bảo trì sản phẩm đến khi bàn giao cho khách hàng.

Chi tiết

Khảo sát, Thiết kế bản vẽ, kiểm tra bản vẽ. Lập bản vẽ triển khi thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hàn, cắt thép, tổ hợp thép thành cấu kiện, sơn cấu kiện. Đóng gói, vận chuyển và lắp dựng sản phẩm

Chất lượng

Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, tạo ra sản phẩm làm hài lòng khách hàng, đảm bảo kỹ thuật quy chuẩn tương ứng.

An toàn

Có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc tốt cho từng nhân viên tham gia dự án.

Hiệu quả

Tập trung nguồn lực cho sản phẩm, tạo ra sản phẩm phù hợp với chi phí thấp nhất, giảm chi phí không cần thiết bằng ứng dụng công nghệ mới.