• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Giới thiệu

Sản xuất, lắp đặt: Cửa đi, cửa sổ, vách, lan can các loại....Cấu kiện được thiết kế riêng theo yêu cầu của kiến trúc sư tổ hợp từ Nhôm, Kính, Phụ kiện khác.

Phạm vi

Cung cấp vật tư, gia công khung nhôm, ra quy cách kính, tổ hợp vật tư phụ kiện hoàn thành sản phẩm, lắp dựng, bảo quản, bảo trì đến khi bàn giao cho khách hàng.

Chi tiết

Khảo sát, Thiết kế bản vẽ, kiểm tra bản vẽ. Lập bản vẽ triển khi thi công, bản vẽ biện pháp thi công, cắt kim loại, tổ hợp, lắp kính, phụ kiện. Đóng gói, vận chuyển và lắp dựng sản phẩm

Chất lượng

Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, tạo ra sản phẩm làm hài lòng khách hàng, đảm bảo kỹ thuật quy chuẩn tương ứng.

An toàn

Có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc tốt cho từng nhân viên tham gia dự án.

Hiệu quả

Tập trung nguồn lực cho sản phẩm, tạo ra sản phẩm phù hợp với chi phí thấp nhất, giảm chi phí không cần thiết bằng ứng dụng công nghệ mới.