Tuyển thợ cơ khí tay nghề cao

Mô tả công việc

- Gia công, lắp dựng kết cấu thép nhà tiền chế;

- Gia công lắp dựng kết cấu thép Mỹ thuật: Lan can, cửa, vách trang trí các loại...

Điều kiện, nơi làm việc

- Làm việc tại nhà máy của Công ty ở Huyện Thận An, Tỉnh Bình Dương, và lắp dựng tại công trình;

- Làm việc trong môi trường năng động, có đều kiện phát huy năng lực.

Lương và chế độ

- Giá lương từ: 9.000.000 đồng/tháng, hoặc 350.000 đồng/ngày. Tùy theo năng lực, nếu thợ lành nghề, sẽ điều chỉnh tăng;

- Được hưởng bảo hiểm tai nạng lao động 100.000.000đồng/người và các chế độ khác theo luật định.